Főoldal Adózás Ismét változnak a közérdekű adatkérések szabályai

Ismét változnak a közérdekű adatkérések szabályai

3 megtekintés

A Magyar Közlöny 260. számában jelent meg az 521/2020. kormányrendelet, mely újra változtat a közérdekű adatkérések szabályain.

Így érvényesül a közérdekű adatok nyilvánossága

Míg a személyes adatok kezelése vonatkozásában a 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) „titokvédelmi” szabályai alkalmazandóak, addig a közérdekű adatokra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. (Infotv.) alapján a nyilvánosság tekintendő fő szabálynak.

Az Infotv. alapján közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat pedig az a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.

Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat sem, valamint az az adat sem, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, hogy megtudja, mi minősült például közérdekű adatnak a bírói, alkotmánybírósági gyakorlatban, valamint, hogy hogyan változnak a szabályok 2020. 11. 26. és 2021. február 8. között!

Előfizetési csomagajánlataink:

Forrás: HVG.hu - Adózóna.hu

További hírek a témában

Ez weboldal sütiket használ, hogy a felhasználói élményt javítsa. Feltételezzük, hogy ezzel egyetért, de ha akarja, bármikor letilthatja. Elfogad Részletek